Sint Lucas Pro


Sint Lucas Pro
Burgakker 17
5281 CH Boxtel

Tel.Nr.: 0411 - 672270
Fax Nr.: 0411 - 683925
E-mail: info@sintlucas.nl
Website: http://www.sintlucas.nl/pro


Cursussen van Sint Lucas Pro:


Naam / omschrijving Categorie Duur * Locatie  
Creativiteit en Ondernemen
deelname aan Living Lab Creativiteit en Ondernemen, vanuit eigen visie ontwikkelen van concepten, creëren, innoveren, uitvoeren van bedrijfsactiviteit, refelectie, ook financiën, administratie, bedrijfsvoering, marketing, communicatie, acquisitie, 1 jaar: 2-wekelijks
Management / bedrijfsvoering zie daar Eindhoven, deel elders meer informatie
Bezoekadres: T 020-5435678
Boeing Avenue 209 E k.linders@kvgo.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zsoa.nl
©2024 | Z&S O&A