Management / bedrijfsvoering - Creativiteit en Ondernemen


Naam/omschrijving
Creativiteit en Ondernemen
deelname aan Living Lab Creativiteit en Ondernemen, vanuit eigen visie ontwikkelen van concepten, creëren, innoveren, uitvoeren van bedrijfsactiviteit, refelectie, ook financiën, administratie, bedrijfsvoering, marketing, communicatie, acquisitie, 1 jaar: 2-wekelijks

Doelgroep
professionals in de 'creative community, die ondernemers vaardigheden (verder) willen ontwikkelen

Toelatingseisen
mbo4 werk- en denkniveau, begrijpend Engels

Duur in dagdelen *
zie daar

Locatie(s)
Eindhoven, deel elders

Meer informatie (website van de organisatie):
Bekijk informatie (directe link naar cursus/opleiding)

Organisatie
Sint Lucas Pro
Burgakker 17
5281 CH Boxtel
Boxtel

Tel.Nr.: 0411 - 672270
Fax Nr.: 0411 - 683925
E-mail: info@sintlucas.nl
Website: http://www.sintlucas.nl/pro

Meer uit de rubriek Management / bedrijfsvoering.

Terug naar vorige
Naam / omschrijving Organisatie Duur * Locatie  
Advies, inkoop, verkoop en relatiebeheer
dieper ingaan op contacten met klanten, leveranciers, collega's, klachten afhandelen, onderhandelen zonder lange termijn relatie in gevaar te brengen, d.m.v. de SWOT analyse in kaart brengen van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen om kansen en verbeterpunten te signaleren, planning en voorraad management
GOC 8 Veenendaal of incompany meer informatie
Commerciële Opleiding Verkoop & Advies
acquireren, behoeften peilen, koopsignalen, aanbieden, argumenteren, afronden, presenteren
Stivako Opleidingen & Trainingen 11 Amstelveen meer informatie
Crossmedia Adviseur
leren over rollen en taken van een crossmedia adviseur, doorgronden van gehele traject crossmedia publicaties, van advies tm publicatie en nazorg, praktijkcases, opdrachten, mede opbouw portfolio
GOC 24 Veenendaal of incompany meer informatie
Drukwerkinkoop
leren het inkoop poces van grafimedia producten opzetten, verbeteren en uitvoeren, aan bod komen markt ontwikkelingen, leveranciers selecties, technische aspecten en ontwikkelingen, juridische onderwerpen, projectorganisatie, kwaliteitscontrole, financiële onderwerpen
GOC 6 Veenendaal of incompany meer informatie
KAM-coördinator

totaal 3 deeltrainingen kwaliteit, arbo- en milieucoördinator:
Kwaliteit: ISO 9001 norm, proces- en orderstroom beheersing, continuering en verbetering, kwaliteitsregistratie en –bewustzijn, interne auditing en directiebeoordeling
Arbo: gevaarlijke stoffen, BHV en inrichting van gebouwen, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting, arbo- & verzuimbeleid en re-integratie
Milieu: milieuwet- en regelgeving, milieubeleid, gevaarlijke stoffen, interne auditing en milieucontrole, directie beoordeling

Stivako Opleidingen & Trainingen 15 Amstelveen of Soest, op aanvraag incompany meer informatie
Leidinggevende A
leren functioneel leidinggeven, eigen stijl van leidinggeven ontdekken, o.a. aandacht voor de organisatie productieproces, kwaliteitsmanagement, communiceren met en leidinggeven aan teams, POP-presentatie
GOC 26 Veenendaal of incompany meer informatie
Leidinggevende B
kwaliteitsmanagement productieproces, opbouw portfolio met in bedrijf uitgevoerde opdrachten, functioneel en hiërarchisch leidinggeven, leren coördineren en verbeteren van productieproces en onderhouds werkzaamheden, POP-presentatie
GOC 10 Veenendaal of incompany meer informatie
Leidinggevende introductie
ontdekken of leidinggevende functie in de toekomst bij je past, basis begrippen leiding geven, principes van communicatie, wat er komt kijken bij het leiden van een team, theoretische basis, inzicht in persoonlijke stijl via leerzame oefeningen
GOC 6 Veenendaal of incompany meer informatie
Management en Marketing Creatieve Industrie - Basisdeel
persoonlijke vaardigheden, persoonlijke profiel analyse (PPA), ontwikkelingen & trends in de communicatiemedia, basismodule management, basismodule marketing
Stivako Opleidingen & Trainingen 18 Amstelveen of Soest meer informatie
Management en Marketing Creatieve Industrie - Specialisatie
Specialisatie Management of Marketing
Management: introductie bedrijfseconomie, theorie: 7S-model, diverse trainingen en games, onderzoeksopdracht management
Marketing: introductie bedrijfseconomie, theorie: marketing, diverse trainingen en games, onderzoeksopdracht marketing
Stivako Opleidingen & Trainingen 18 Amstelveen of Soest meer informatie
Ordermanager
gerichte theoretische kennis wordt vertaald naar de werkvloer, oefeningen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk, doel is commerciële kansen beter te signaleren en te benutten, kennen van belangrijkste aspecten van leidinggeven en communicatieprocessen, kennis van productieprocessen en bijbehorende techniek
GOC 26 Veenendaal of incompany meer informatie
Organisatie en coördinatie medewerkers
werken met oefeningen die aansluiten bij de praktijk, de belangrijkste aspecten leren van leidinggeven, communicatieprocessen, nadruk op ontwikkelen van communicatieve en coördinerende vaardigheden bij begeleiden van medewerkers om orders te realiseren
GOC 6 Veenendaal of incompany meer informatie
Organisatie en coördinatie productieproces
leren hoe de kwaliteit van producten en werkprocessen te verbeteren om orders uit te voeren conform afspraak met de klant, ook arbeidsomstandigheden, milieu- en duurzaamheids aspecten komen aan de orde
GOC 4 Veenendaal of incompany meer informatie
Production / Traffic
werkaanpak ontwikkelen voor commercieel/technisch inzicht bij begeleiden van de productie. spilfunctie tussen account, creatie en opdrachtgever, projectmatige aanpak order.
St. Art & Design College i.o. / Grafisch Lyceum Utrecht 8 Utrecht meer informatie
Projectmanager Creatieve Industrie
communicatiemedia, nieuwe marketing, commercieel handelen, creativiteit en probleem oplossen, projectmanagement
Stivako Opleidingen & Trainingen 11 Amstelveen meer informatie
Staf & Kader voor de Creatieve Industrie
Middenkader opleiding; productiemanager, ordermanager, accountmanager
Vakken: management / sociale vaardigheden, kostprijs/calculatie, outdoortraining, trends in de branche, productie beheersing/lean, creativiteit, project management, sociale media, basis bedrijfskunde, marketing/verkoop, kwaliteit, arbo & milieu, afstudeer opdracht
Stivako Opleidingen & Trainingen 30 Amstelveen, Soest meer informatie
Techniek en werkprocessen
orderplanning, projectmanagement, procesbeheersing en kwaliteitsbewaking komen uitgebreid aan de orde
GOC 8 Veenendaal of incompany meer informatie
Bezoekadres: T 020-5435678
Boeing Avenue 209 E k.linders@kvgo.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zsoa.nl
©2024 | Z&S O&A