Opleidingen

De Z&S O&A-fonds stimuleert het opleiden van de medewerkers in de branche door op veel cursussen een subsidie te verlenen.  Een overzicht van het aanbod van relevante cursussen is op deze website weergegeven. 
Voor niet genoemde opleidingen kan ook een aanvraag bij het fonds worden ingediend. Uiteindelijk beslist het bestuur of de opleiding gesubsidieerd wordt. De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van het soort opleiding en kan oplopen tot 75% van het cursusgeld.

Kies via de categorieën voor het soort opleiding dat u zoekt:

Bezoekadres: T 020-5435678
Boeing Avenue 209 E k.linders@kvgo.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zsoa.nl
©2024 | Z&S O&A