Home

Z&S O&A is het fonds voor Opleidingen & Arbeidsmarkt voor de Zeefdruk- en Signbranche. Het Z&S O&A-fonds kent een subsidieregeling, bedoeld om uitvoering te geven aan het werkgelegenheids-,arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid zoals opgenomen in de Grafimedia CAO. Onder opleiding wordt verstaan cursussen, trainingen e.d. specifiek gericht op werkzaamheden in de Z&S branche.Bezoekadres: T 020-5435678
Boeing Avenue 209 E k.linders@kvgo.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zsoa.nl
©2024 | Z&S O&A