Digitaal Printen grootformaat


Naam / omschrijving Organisatie Duur * Locatie  
Bestandverwerking in een printomgeving
basiskennis en -vaardigheden digitaal drukken vergroten en verdiepen, theoretische kennis, vertaling naar de praktijk, oefeningen die aansluiten op het digitaal drukproces binnen bedrijven
GOC 6 Veenendaal of incompany meer informatie
Digitaal drukken
leren werken als zelfstandig Print Operator, controleren aangeleverde bestanden, verrichten bijstellingen in diverse programma's, printer, snij- en vouwmachine instellen en bedienen a.d.h.v. order of model, verwerken van beeld bestanden, PDF-bestanden en variabele content, problemen analyseren, oplossen
GOC 38 Veenendaal of incompany meer informatie
Digitaal drukken - basis
leren over werkprocessen in de praktijk, inzicht geven in volledige proces van digitaal drukken, leren diverse digitale druktechnieken inpassen in grafische omgeving om voorspelbare digitale workflow te realiseren, specifieke knelpunten herkennen en oplossen
GOC 10 Veenendaal of incompany meer informatie
Digitaal Printen grootformaat
mogelijkheden Digitaal Printen grootformaat leren (apparaat onafhankelijk) printtechnieken, materialen (substraten), inkten, kleur, bestandverwerking, onderlinge samenhang, efficiëntie, arbo en milieu, dankzij unieke samenwerking tussen Canon en GOC vinden 2 van de 5 dagen plaats in de state-of-the-art showroom van Canon in 's-Hertogenbosch.
GOC 10 Veenendaal of incompany, deels in 's-Hertogenbosch meer informatie
Efficiency en kwaliteit in een printomgeving
leren hoe te zorgen voor een kwalitatief goed digitaal drukproces, rekening houdend met beheersing van kosten en tijd, leverings voorwaarden, kwaliteits standaarden, uitvoeren kwaliteits controle, eisen arbeids omstandigheden (Arbowetgeving) en milieu
GOC 4 Veenendaal of incompany meer informatie
Nabewerking van substraten
diverse mogelijkheden leren over nabewerken binnen het digitale drukproces
GOC 4 Veenendaal of incompany meer informatie
Variabele content verwerking
inzicht in variabele content verwerking en printing-on-demand
GOC 8 Veenendaal of incompany meer informatie
Bezoekadres: T 085-7600333
Boeing Avenue 209 E a.molendijk@kvgo.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zsoa.nl
©2021 | Z&S O&A