Deltion Business


Deltion Business
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle

Tel.Nr.: 038-850 31 50
Fax Nr.: 038-850 31 41
E-mail: business@deltion.nl
Website: http://www.deltion.nl/volwassenen-onderwijs/vakgerichte-cursussen


Cursussen van Deltion Business :


Naam / omschrijving Categorie Duur * Locatie  
Adobe Creatief DTP - met InDesign

basisvaardigheden ontwikkelen, tekst, foto's en illustraties verwerken, functies en mogelijkheden toepassen en vertalen naar comm.middelen, kennisverdieping letters, leesbaarheid, lay-out en vormgeving, m.b.v. InDesign, Illustrator en Photoshop

Pre Publishing 15 Zwolle meer informatie
Adobe Photoshop & Illustrator (basis) fotobewerking & computertekenen

inlezen en bewaken beeldmateriaal met Photoshop, manipuleren en bewerken, basistoepassingen Illustrator, practicumopdrachten, importeren van teksten, illustraties, comprimeren en opslaan bestanden, afdrukvoorwaarden

Pre Publishing 11 Zwolle meer informatie
Bezoekadres: T 020-5435678
Boeing Avenue 209 E k.linders@kvgo.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zsoa.nl
©2023 | Z&S O&A